image1 image1 image1

Aktualności

Drzwi Otwarte w SOSW nr 3 w Bydgoszczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 zaprasza na DRZWI OTWARTE

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku dyrekcja i grono pedagogiczne Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3, mieszczącego się w Bydgoszczy przy ulicy Granicznej 12, zapraszają uczniów i rodziców na DRZWI OTWARTE, które będą trwały tym razem przez cały tydzień, według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej placówki: www.sosw3.bydgoszcz.pl

Ośrodek obejmuje kształceniem dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju, które odbywa się od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej, poprzez Szkołę Podstawową i Gimnazjum oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Na poziomie każdej ze szkół prowadzimy nauczanie indywidualne w domu ucznia, na terenie placówki lub z włączaniem ucznia do klasy. Nauka może trwać do 24 lub do 25 roku życia.

Podczas DRZWI OTWARTYCH będzie można zapoznać się z ofertą placówki, wziąć udział w otwartych lekcjach, zajęciach wychowawczych w szkole i internacie, zajęciach dodatkowych, rewalidacyjnych, skorzystać z konsultacji ze specjalistami m.in. psychologami, pedagogami, terapeutami, obejrzeć prezentacje multimedialne związane z działalnością placówki np. pracą z dzieckiem autystycznym,zapoznać się z pracowniami specjalistycznymi, bazą szkoły i internatu. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 693-137-190 (vice dyrektor d.s dydaktyki p. Dorota Buzała)

Zespół d/s Promocji SOSW nr 3

2023  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates